Got a Question?

If you are interested in learning more about what Iternum Digital can do for your business – don’t hesitate to fill out the form below and we will get back to you within 1 business day.

Contact us

We help your business grow digitally

Contact us

We help your business grow digitally

iternum digital

MEET THE TEAM

Team Iternum Digital

BJØRN HERBST

CEO & Partner

BJØRN HERBST

CEO & Partner
READ MORE

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner
READ MORE

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner
READ MORE

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner
READ MORE

KATHARINA RENDTSLEV

Head of SoMe & Associate Partner

KATHARINA RENDTSLEV

Head of SoMe & Associate Partner
READ MORE

METTE KNUDSEN

CMO

METTE KNUDSEN

CMO
READ MORE

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX
READ MORE

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer
READ MORE

JULIE STENBERG

Social Media Specialist

JULIE STENBERG

Social Media Specialist
READ MORE

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist
READ MORE

STEPHANIE KRAGH

SEO Specialist

STEPHANIE KRAGH

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Specialist

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Specialist
READ MORE

MONIKA JUKO

Digital Marketing Specialist

MONIKA JUKO

Digital Marketing Specialist
READ MORE

JESPER STENDER

Webdesigner & Developer

JESPER STENDER

Webdesigner & Developer
READ MORE

JACOB GEHRT

SoMe Specialist

JACOB GEHRT

SoMe Specialist
READ MORE

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST
READ MORE

CHRISTIAN BARTELT

Account Manager

CHRISTIAN BARTELT

Account Manager
READ MORE

ISABELLA MAGNUSSEN

Copywriter

ISABELLA MAGNUSSEN

Copywriter
READ MORE

HANNE LARSEN

Digital Marketing Specialist

HANNE LARSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

SIMONE PEDERSEN

SoMe Specialist

SIMONE PEDERSEN

SoMe Specialist
READ MORE

CHRISTIAN SAABY

SEO Specialist

CHRISTIAN SAABY

SEO Specialist
READ MORE

CLAUDIA NEBLE

Content Creator

CLAUDIA NEBLE

Content Creator
READ MORE

MAJA GREEN

Digital Marketing Specialist

MAJA GREEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

ISABELLA HAMMEL

CRO/UX Specialist

ISABELLA HAMMEL

CRO/UX Specialist
READ MORE

OLAF HEIN

Digital Marketing Specialist

OLAF HEIN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist /Head of Amazon

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist
READ MORE

HEDVIG BRINGSJORD

Piccoline & Student

HEDVIG BRINGSJORD

Piccoline & Student
READ MORE

CATHERINE SOLTYS

E-MAIL MARKETING SPECIALIST

CATHERINE SOLTYS

E-MAIL MARKETING SPECIALIST
READ MORE

DANIEL JAKOBSEN

SoMe Specialist

DANIEL JAKOBSEN

SoMe Specialist
READ MORE

ALEXANDER HERBST

SOME SPECIALIST

ALEXANDER HERBST

SOME SPECIALIST
READ MORE

ANDREAS STILLING

SEO Specialist

ANDREAS STILLING

SEO Specialist
READ MORE

LARS THRANE

Head of SEO

LARS THRANE

Head of SEO
READ MORE

SANDRA IVERSEN

PICCOLINE

SANDRA IVERSEN

PICCOLINE
READ MORE

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CORA SKUDAL

Piccoline & Studentermedhjælper

CORA SKUDAL

Piccoline & Studentermedhjælper
READ MORE

ISABELLA QUACH

Praktikant

ISABELLA QUACH

Praktikant
READ MORE
Bjørn

BJØRN HERBST

CEO & Partner

At optimere data mod et forretningsmål ud fra en given forretningsmodel er, hvad Bjørn Herbst (Founder/CEO & Partner) har arbejdet med de sidste 12 år. En Cand.Merc inden for økonomisk markedsføring (EMF) har givet et forspring på flere niveauer. Dette er bl.a. kommet virksomheder som Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com og mange andre virksomheder til gode. 
Forretningsforståelse og data har altid været en passion for Bjørn. At drive vækst og performance for internationale og nationale virksomheder på digitale marketing platforme kræver strategisk forståelse og en indsigt i den operationelle del af digital marketing.

Claes

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner) har med afsæt i en Cand.Merc (EMF, økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School) haft en naturlig interesse og passion for data og optimering heraf. 5 års uafbrudt arbejde med at finde datamønstre og optimere data mod et forretningsmål inden for betalte annoncer har resulteret i stor anerkendelse hos store og mellemstore virksomheder, internationalt som nationalt. Claes’  viden indenfor digital marketing og betalt annoncering på b.la. Google Ads har været med til at drive vækst og profit for virksomheder i konkurrenceprægede markeder.

Emil

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner

Emil Wang Haas (Head of SEO & Partner) har en dyb passion for optimering af de organiske søgeresultater. Med over 8 års SEO erfaring, hvoraf de seneste 5 år har være med fokus på e-Commerce, har Emil i sit arbejde bevist, at han skaber resultater for virksomheder.
Han har en baggrund inden for Multimediedesign og Digital Konceptudvikling og har altså erfaring med både opbygning af hjemmesider, grafisk arbejde samt UI, UX og CRO, hvilket i dag er online discipliner, som ikke må negligeres i SEO arbejdet, da det går hånd i hånd med SEO optimering og performance.
Inden Emil kom til bureaubranchen havde han egen webshop, og han kender derfor til udfordringer og problemstillinger fra virksomhedernes side. Derfor består en vigtig del af hans arbejde ikke alene i selve SEO-optimeringen, men også i uddannelse af kunder, da han mener, at viden og gennemsigtighed i data er nøglen til en god konstruktiv dialog og dermed også et stærkere gensidigt samarbejde.

Rasmus

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

Katharina_Cropped_New

KATHARINA RENDTSLEV

Head of SoMe & Associate Partner

Lana

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

Sasha_Cropped2

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

Christian_Bentsen_Cropped

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Specialist

Abdel3

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST

Hanne_Cropped_and_Compressed

HANNE LARSEN

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Therese

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist

Hedvig_Cropped2

HEDVIG BRINGSJORD

Piccoline & studentermedhjælper

placeholder.png

CATHERINE SOLTYS

E-mail Marketing Specialist

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist

Cora

CORA SKUDAL

Piccoline & studentermedhjælper

Bjørn

BJØRN HERBST

CEO & Partner

Optimizing data towards a business goal based on a given business model is what Bjørn Herbst (Founder and CEO) has worked with for the last 12 years. A Cand.Merc in Financial Marketing (EMF) has given him a lead on more levels. This has benefited such companies as Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com and many more.
Business understanding and data have always been a passion for Bjørn. Driving growth and performance for international and national businesses on digital marketing platforms demands a strategic understanding and insights into the operational part of digital marketing.

Claes

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner), based on a Cand.Merc (EMF, Financial Marketing from Copenhagen Business School), has a natural interest and passion for data and optimizing, therefore, the 5 years of nonstop working with finding data patterns and optimizing towards business goals in paid advertising has resulted in great recognition from big and medium-sized companies both, internationally and nationally.
The knowledge Claes has in digital marketing and paid advertising on Google Ads among other platforms has helped drive growth and profit for clients on competitive markets.

Emil

EMIL W. HAAS

Head of SEO & Partner

Emil Wang Haas (Head of SEO & Partner) has a deep passion for optimizing organic search results. With over 8 years of SEO experience, the last 5 of them being with a focus on e-commerce, Emil has proven through his work that he creates real results.
He has a background in Multimedia Design and Digital Concept Development and also has experience with building websites, graphical work, UI, UX and CRO, all online disciplines that cannot be neglected in the work of SEO nowadays, since all of them go hand in hand with SEO optimizing and performance.
Before Emil joined the agency he had his own webshop and, therefore, knows all about the challenges and issues from the business point of view. An important part of his job is not only the SEO optimizing but also educating our clients, as he believes that knowledge and transparency in data is the key to a good and constructive dialogue and thus a stronger mutual collaboration.

Rasmus

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

Katharina_Cropped_New

KATHARINA RENDTSLEV

Head of SoMe & Associate Partner

Lana

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

Sasha_Cropped2

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Digital Marketing Specialist

Christian_Bentsen_Cropped

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Specialist

Abdel3

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX SPECIALIST

Hanne_Cropped_and_Compressed

HANNE LARSEN

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Therese

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Specialist

placeholder.png

CATHERINE SOLTYS

E-mail Marketing Specialist

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist