Got a Question?

If you are interested in learning more about what Iternum Digital can do for your business – don’t hesitate to fill out the form below and we will get back to you within 1 business day.

Contact us

We help your business grow digitally

Contact us

We help your business grow digitally

iternum digital

MEET THE TEAM

Team Iternum Digital

BJØRN HERBST

CEO & Partner

BJØRN HERBST

CEO & Partner
READ MORE

KATHARINA RENDTSLEV

COO & Partner

KATHARINA RENDTSLEV

COO & Partner
READ MORE

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner
READ MORE

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner
READ MORE

JAN BØGELY

CCO & Partner

JAN BØGELY

CCO & Partner
READ MORE

METTE KNUDSEN

CMO

METTE KNUDSEN

CMO
READ MORE

LARS THRANE

Head of SEO

LARS THRANE

Head of SEO
READ MORE

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX
READ MORE

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer
READ MORE

JACOB GEHRT

Head of Social Media

JACOB GEHRT

Head of Social Media
READ MORE

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Consultat

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Consultat
READ MORE

HANNE LARSEN

Senior Digital Marketing Consultant

HANNE LARSEN

Senior Digital Marketing Consultant
READ MORE

NICOLAI VALENTINER

Senior Client Director

NICOLAI VALENTINER

Senior Client Director
READ MORE

CHRISTIAN BARTELT

Key Account Manager

CHRISTIAN BARTELT

Key Account Manager
READ MORE

MONIKA JUKO

Digital Marketing Consultant

MONIKA JUKO

Digital Marketing Consultant
READ MORE

ISABELLA MAGNUSSEN

SEO Consultant & Copywriter

ISABELLA MAGNUSSEN

SEO Consultant & Copywriter
READ MORE

JESPER STENDER

Webdesigner & Developer

JESPER STENDER

Webdesigner & Developer
READ MORE

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX CONSULTANT

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX CONSULTANT
READ MORE

DANIEL JAKOBSEN

Social Media Consultant

DANIEL JAKOBSEN

Social Media Consultant
READ MORE

ANDREAS STILLING

SEO Consultant

ANDREAS STILLING

SEO Consultant
READ MORE

NANA KRISTENSEN

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING CONSULTANT

NANA KRISTENSEN

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING CONSULTANT
READ MORE

THOMAS FABRICIUS

Creative Director

THOMAS FABRICIUS

Creative Director
READ MORE

MAJA GREEN

Digital Marketing Consultant

MAJA GREEN

Digital Marketing Consultant
READ MORE

SANDRA IVERSEN

PICCOLINE

SANDRA IVERSEN

PICCOLINE
READ MORE

OLAF HEIN

Digital Marketing Consultant

OLAF HEIN

Digital Marketing Consultant
READ MORE

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Consultant /Head of Amazon

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Consultant
READ MORE

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist

VICTORIA ANTHONSEN

Digital Marketing Specialist
READ MORE

CORA SKUDAL

Piccoline & Studentermedhjælper

CORA SKUDAL

Piccoline & Studentermedhjælper
READ MORE

ISABELLA QUACH

Praktikant

ISABELLA QUACH

Praktikant
READ MORE
Bjørn_ny

BJØRN HERBST

CEO & Partner

At optimere data mod et forretningsmål ud fra en given forretningsmodel er, hvad Bjørn Herbst (Founder/CEO & Partner) har arbejdet med de sidste 12 år. En Cand.Merc inden for økonomisk markedsføring (EMF) har givet et forspring på flere niveauer. Dette er bl.a. kommet virksomheder som Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com og mange andre virksomheder til gode. 
Forretningsforståelse og data har altid været en passion for Bjørn. At drive vækst og performance for internationale og nationale virksomheder på digitale marketing platforme kræver strategisk forståelse og en indsigt i den operationelle del af digital marketing.

Claes_ny

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner) har med afsæt i en Cand.Merc (EMF, økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School) haft en naturlig interesse og passion for data og optimering heraf. 5 års uafbrudt arbejde med at finde datamønstre og optimere data mod et forretningsmål inden for betalte annoncer har resulteret i stor anerkendelse hos store og mellemstore virksomheder, internationalt som nationalt. Claes’  viden indenfor digital marketing og betalt annoncering på b.la. Google Ads har været med til at drive vækst og profit for virksomheder i konkurrenceprægede markeder.

Rasmus

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

Lana

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

Sasha

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

Bentsen_ny

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Consultant

Hanne_ny

HANNE LARSEN

Senior Digital Marketing Consultant

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Client Director

Isabella

ISABELLA MAGNUSSEN

SEO Consultant & Copywriter

Abdel

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX CONSULTANT

Therese_endelig

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Consultant

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist

Cora

CORA SKUDAL

Piccoline & studentermedhjælper

Bjørn_ny

BJØRN HERBST

CEO & Partner

Optimizing data towards a business goal based on a given business model is what Bjørn Herbst (Founder and CEO) has worked with for the last 12 years. A Cand.Merc in Financial Marketing (EMF) has given him a lead on more levels. This has benefited such companies as Whiteaway, SAXO, BabySam, Fruugo, TUI, Boozt.com and many more.
Business understanding and data have always been a passion for Bjørn. Driving growth and performance for international and national businesses on digital marketing platforms demands a strategic understanding and insights into the operational part of digital marketing.

Claes_ny

CLAES JENSEN

Head of PPC & Partner

Claes Jensen (Head of PPC & Partner), based on a Cand.Merc (EMF, Financial Marketing from Copenhagen Business School), has a natural interest and passion for data and optimizing, therefore, the 5 years of nonstop working with finding data patterns and optimizing towards business goals in paid advertising has resulted in great recognition from big and medium-sized companies both, internationally and nationally.
The knowledge Claes has in digital marketing and paid advertising on Google Ads among other platforms has helped drive growth and profit for clients on competitive markets.

Rasmus

RASMUS WILKE

Head of Media Buying & Partner

Lana

LANA HAMAWANDER

Head of Analytics & CRO/UX

Sasha

SASHA MARIC

Head of CMS, Webdesigner & Developer

Bentsen_ny

CHRISTIAN BENTSEN

Senior Digital Marketing Consultant

Hanne_ny

HANNE LARSEN

Senior Digital Marketing Consultant

Nicolai

NICOLAI VALENTINER

Senior Client Director

Isabella

ISABELLA MAGNUSSEN

SEO Consultant & Copywriter

Abdel

ABDEL HASSAN

DIGITAL ANALYTICS & CRO/UX CONSULTANT

Therese_endelig

THERESE CASSERLÖV

Digital Marketing Consultant

Victoria

VICTORIA ANTHONSEN

Digital marketing specialist