Datatilsynet kritiserer Meta Pixel

Forfatter: Katharina Rendtslev

DEL DETTE INDLÆG

Datatilsynet har sået tvivl om lovligheden af Meta Pixel, hvis den bruges uden en række supplerende foranstaltninger. Hvad bør du vide, og hvordan kan du forholde dig?

iternum digital

META

Måske har du inden for den sidste uge læst, at Datatilsynet er kommet med en alvorlig kritik af virksomheden Boligportals brug af Facebook Business Tools, herunder Meta Pixel, for ikke at kunne påvise, at deres behandling af oplysninger om personer, som besøger deres hjemmeside, er sket i overensstemmelse med GDPR.

Tilsynet har endvidere udsendt et påbud til Boligportal om at bringe behandlingen i overensstemmelse med reglerne.

Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave justeringer på Meta Pixel, og den eneste måde at efterleve reglerne på nuværende tidspunkt er derfor at fjerne Meta Pixel helt fra jeres hjemmeside.

Hvordan kan du forholde dig?

Det er vigtigt at nævne, at vi ikke er juridiske rådgivere. Det er derfor op til en selv at tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til den nye udmelding fra Datatilsynet.

Selvom Datatilsynet har udsendt et påbud, er der endnu ikke uddelt nogle bøder for brugen af Meta Pixel. Tværtimod kan det være dyrt at lade være med at bruge Meta Pixel, hvis man annoncerer på platformen, da man mister al sin data.

Langt de fleste Meta annoncører i Danmark bruger derfor også Meta Pixel, og det er vores formodning, at majoriteten af danske virksomheder ikke kommer til at handle på Datatilsynets udmelding. Det vil simpelthen betyde et alt for stort økonomisk tab for mange af virksomhederne.

Til gengæld formoder vi, at det store mediepres, der fortsat følger udmeldingen, vil være med til at presse Meta til at komme med en løsning snarest. Samtidig kan den længeventede Privacy Shield-aftale mellem EU og USA også kan være med til at løse problemet. 

iternum digital

I mellemtiden er der to små tiltag, du kan gøre, for at formildne et eventuelt påbud:

  1. Opdater brugerbetingelserne på din hjemmeside
    Gennemgå jeres brugerbetingelser og sørg for, at I heri explicit fortæller, hvordan jeres virksomhed bruger Meta Pixel.
  2. Henvend dig til Meta Support
    Hvis I kan vise Datatilsynet, at I har gjort en aktiv indsats for at undersøge jeres brug af Facebook Business Tools, kan der være tale om en formildende omstændighed. Dette kan I vise ved selv at rette henvendelse til Meta Support og stille dem spørgsmål omkring deres syn på sagen.

Hvis du har yderligere spørgsmål til sagen eller hvordan den påvirker dig, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte vores Head of SoMe, Katharina Rendtslev på katharina@iternumdigital.com eller +45 53 55 08 44.

Har du store ambitioner for din digitale vækst? Ring gerne, så kan vi tage en snak om, hvordan vi kan optimere din digitale strategi.