DIGITAL KOMMUNIKATION

Digital kommunikation bør altid tage udgangspunkt i dine kunders behov. Dertil skal din kommunikation være relevant og nærværende, så den kan fungere som et værktøj til at tiltrække kommende glade, tilfredse og loyale kunder.
Hos Iternum Digital hjælper vi med at udvikle din forretning og skabe vækst gennem digital kommunikation og design. Med digitale værktøjer kan vi formidle budskaberne på en sådan måde, at effekten bliver målbar, og vi kan identificere potentielle succeser og udfordringer.

Jan

Let's Grow Together

“Det er vigtigt med en rød tråd i jeres kommunikation og visuelle udtryk, som danner fundament for hele virksomhedens digitale og fysiske tilstedeværelse."

- Jan Bøgely, CCO

iternum digital

KOMMUNIKATIONS-
STRATEGI

En stærk kommunikationsstrategi består for os i at fastlægge mål og metoder til at opnå effektiv dialog med klart definerede målgrupper eller kundesegmenter. Den involverer en grundig analyse af behov og præferencer, valg af passende kanaler og udvikling af klare og relevante værdibudskaber af strategisk som taktisk karakter.
Samlet set er formålet med en kommunikationsstrategi at skabe en sammenhængende og konsistent kommunikationsoplevelse, der opbygger dit brands image, øger engagement og indfrier de definerede mål. Det er en dynamisk proces, der kræver løbende overvågning, evaluering og tilpasning for at forblive effektiv i et skiftende kommunikationslandskab.

iternum digital

BRANDING, VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

For at opbygge et brand med en stærk markedsposition er din visuelle identitet en vigtig brik i din kommunikation, da den på ultrakort tid skal kunne repræsentere og videreformidle din virksomheds egenskaber, værdier og visioner. Hos Iternum Digital arbejder vi ofte med branding og visuel identitet i forbindelse med vores digitale projekter. Vi hjælper med at kortlægge brands karaktertræk og udvikle en kommunikationsstrategi for at tiltrække og engagere virksomhedens idealkunder. Hos os står et branding projekt aldrig alene, og skal altid kunne bidrage til forretningen.

iternum digital

VORES PROCES

For at sikre et konsistent brand, som bygger på troværdighed, originalitet og opleves autentisk, arbejder vi indledningsvis med brandets karaktertræk, hvor vi sammen med jer trækker essensen ud af, hvordan I opfatter jer selv som virksomhed, hvordan i gerne vil opfattes, og hvordan I kan indtage en unik position. Dette arbejde kan udvides med kundeinterviews og en fuld kommunikationsplatform.
Når vi har styr på brandets grundsten, har vi et godt fundament for at arbejde videre med den visuelle identitet. Vores leverance inkluderer ofte en brand guide og et design, som er klar til at blive implementeret på jeres hjemmeside.
Brand guiden består af korte beskrivelser samt en praktisk guide bla. indeholdende: Logo, bomærke, 5. element, typografi, farver, billedstil, papirlinje og en stribe praktiske eksempler.

Investering i kreativ idéudvikling og strategisk sparring giver bedre resultater

Optimer kundeoplevelsen (CXM – Customer eXperience Management)

Skab synergi mellem dine kampagner på tværs af de mange forskellige marketingplatforme

Få mere indsigt i din data på tværs af dine platforme og opnå bedre resultater

Effektiv markedsføring og brug af data giver bedre performance