iternum digital

PERSONDATA-BEHANDLING

Iternum ApS er ansvarlig for alle personoplysninger, som du giver os. For Iternum ApS er det vigtigt, at du som kunde skal føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside, og beskyttelse af dit privatliv er et vigtigt spørgsmål, som vi tager særligt hensyn til i alle vores forretningsprocesser.

1. Generelt og dataansvarlig
1.1 For at du skal kunne gøre brug af vores tjenester, har vi behov for at indsamle og behandle dine personoplysninger.

Denne politik om behandling af persondata (“Persondatabehandling”) beskriver, hvorledes Iternum ApS (“Iternum Digital”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for persondata, som du afgiver til os eller som vi indsamler via www.iternumdigital.com (“hjemmesiden”).

1.3 Dataansvarlig for hjemmesiden er Iternum Digital. Kontaktoplysningerne er anført under pkt. 7 nedenfor.

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlaget
2.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det kan være, når du eksempelvis tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer, benytter vores kontaktformular mv.

Vi indsamler også cookies. Du kan læse mere om cookies nedenfor. Dette gør vi for at kunne optimere din oplevelse på hjemmesiden.

Vi gemmer kun persondata, vi har brug for. Eksempelvis for at kunne tilbyde dig vores services, sende fakturaer og inspirere dig via vores nyhedsbrev.

2.2 Nyhedsbrev.

2.2.1 Tilmelder du dig vores nyhedsbreve accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger. Du accepterer også at modtage nyhedsbreve fra os.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der medfølger hvert nyhedsbrev.

Tilmelder du dig vores nyhedsbreve indsamler vi med dit samtykke, oplysninger om dit navn og din e-mail adresse.

Formålet er at kunne levere personlige tilbud, målrettet markedsføring, information og servicemails til dig. Vi kan profilere dig på baggrund af dine oplysninger, og eventuelt cookies for at kunne sende målrettet markedsføring på services mv., der kan være interessant for dig.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

Retsgrundlaget er dit samtykke.

2.3 Kontakt via web og e-mail, inkl. kontaktformular på hjemmeside.

2.3.1 Når du kontakter os via vores kontaktformular eller e-mail accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.Du accepterer også at blive kontaktet af os.

Hvis du kontakter os eksempelvis om en service eller forespørgsel, behandler vi dine identifikationsoplysninger som navn, e-mail, virksomhed, hjemmeside samt eventuel persondata om dig, som du afgiver ved henvendelsen.

Vi anvender først og fremmest disse oplysninger for at være i stand til at kontakte dig, præcis som du har bedt os om. Men vi bruger også oplysningerne til på forhånd at danne os et indtryk af, hvem vi ringer til, så vi kan give dig den bedst mulige service, når vi kontakter dig.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f:

Litra b) “Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Litra f) “Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Hvis du har afgivet helbredsoplysninger i forbindelse med kontakt til os via hjemmesiden er behandlingen af disse oplysninger baseret på dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

2.4 Kundeoplysninger.

2.4.1 I forbindelse med samarbejde behandler vi oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder. Dette drejer sig typisk om navn, virksomhedsadresse, telefonnummer og e-mail.

Formålet med behandlingen er at behandle serviceaftale for vores kunder.

Retsgrundlaget er Iternum Digitals og kundens legitime interesse i salget/købet af service samt for at overholde lovkrav.

Retsgrundlaget kan også være vores legitime interesse i at forsvare os mod et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

3. Børns persondatabeskyttelse
3.1 Vi er opmærksomme på det særlige behov for persondatabeskyttelse omkring børn.

3.2 Vi indsamler ikke vidende oplysninger om børn under 13 år, medmindre værge eller forældremyndighedsindehaverens samtykke foreligger. Hvis du mener at vi har indsamlet persondata om børn under 13 år, beder vi dig kontakte os med henblik på sletning.

4. Brug af cookies
4.1 Vi henviser til vores Cookiepolitik for detaljerede oplysninger om brug og sletning af cookies.

5. Hvem deler vi dine persondata med
5.1 Databehandlere.

5.1.1 Vi overlader persondata til databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.

5.1.2 Databehandlere kan være placeret i EU/EØS eller i andre lande, hvis vi har tilstrækkelige garantier for, at dine personoplysninger er undergivet fornøden behandlingssikkerhed.

Vi benytter databehandlere til eksempelvis customer relationship management, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Nogle af disse databehandlere er beliggende i USA (Google, Facebook, LinkedIn, MailChimp, WordPress, Zoho CRM og Leadfeeder). De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem deres certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

6. Dine rettigheder som registreret
6.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata.

6.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse persondata. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers rettigheder, som følge af forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

6.1.2 Du kan i visse tilfælde også have ret til at få dine data udleveret i en elektronisk kopi eller overført til en anden dataansvarlig, når behandlingen sker på samtykke eller kontrakt (såkaldt dataportabilitet).

6.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

6.2.1 Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

6.2.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

6.2.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

6.3.1 Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.4 Ret til at tilbagekalde dit samtykke.

6.4.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af persondata. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det ved at kontakte os via e-mail på info@iternumdigital.com

6.5 Hvordan gør du brug af dine rettigheder?

6.5.1 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

6.6 Klage.

6.6.1 Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller ønsker bruge dine rettigheder, kan du kontakte os.

Iternum Aps
Falkoner Allé 20
2000 Frederiksberg
Danmark
Tlf. nr.: 32 12 11 00
E-mail: info@iternumdigital.com

8. Sletning af persondata
8.1 Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv. slettes i henhold til oversigten i punkt 4.

8.2 Hvis du trækker dit samtykke til nyhedsbrev tilbage, registrerer vi dette og sender ikke yderligere kommunikation. Vi gemmer oplysninger om din framelding, så længe vi i medfør af lovgivningen skal kunne dokumentere dette.

8.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med henvendelser via vores kontaktformular og/eller via e-mail til info@iternumdigital.com, vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Eventuelle helbredsoplysninger, som du har afgivet via kontaktformularen, slettes på et tidligere tidspunkt såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

9. Sikkerhed
9.1 Vi har naturligvis truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

9.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Ændringer i Persondatapolitikken
10.1 Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre Persondatapolitikken og giver i så fald meddelelse på hjemmesiden med et passende varsel, når dette er relevant.

10.2 Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på hjemmesiden.

[Version 1 af 1. oktober 2020]