DIGITAL KOMMUNIKASJON

Digital kommunikasjon skal alltid være basert på dine kunders behov. I tillegg må kommunikasjonen din være relevant og tilstede, slik at den kan fungere som et verktøy for å tiltrekke fremtidige glade, fornøyde og lojale kunder.
Hos Iternum Digital er vi med på å utvikle din virksomhet og skape vekst gjennom digital kommunikasjon og design. Med digitale verktøy kan vi formidle budskapene på en slik måte at effekten blir målbar, og vi kan identifisere potensielle suksesser og utfordringer.

Jan

Let's Grow Together

«Det er viktig å ha en rød tråd i sin kommunikasjon og visuelle uttrykk, som danner grunnlaget for hele bedriftens digitale og fysiske tilstedeværelse».

- Jan Bøgely, CCO

iternum digital

KOMMUNIKASJONS-
STRATEGI

For oss består en sterk kommunikasjonsstrategi i å fastsette mål og metoder for å oppnå effektiv dialog med klart definerte målgrupper eller kundesegmenter. Det innebærer en grundig analyse av behov og preferanser, valg av hensiktsmessige kanaler og utvikling av klare og relevante verdibudskap av strategisk og taktisk karakter.
Overordnet sett er hensikten med en kommunikasjonsstrategi å skape en sammenhengende og konsistent kommunikasjonsopplevelse som bygger merkevarens image, øker engasjementet og oppfyller de definerte målene. Det er en dynamisk prosess som krever kontinuerlig overvåking, evaluering og tilpasning for å forbli effektiv i et kommunikasjonslandskap i endring.

iternum digital

BRANDING, VISUELL IDENTITET OG KOMMUNIKASJON

For å bygge en merkevare med en sterk markedsposisjon er din visuelle identitet en viktig del av din kommunikasjon, da den skal kunne representere og videreformidle din bedrifts egenskaper, verdier og visjoner på ultrakort tid. Hos Iternum Digital jobber vi ofte med merkevarebygging og visuell identitet i forbindelse med våre digitale prosjekter. Vi hjelper til med å kartlegge merkevarens karaktertrekk og utvikle en kommunikasjonsstrategi for å tiltrekke og engasjere bedriftens ideelle kunder. Hos oss står et merkevareprosjekt aldri alene, og skal alltid kunne bidra til virksomheten.

iternum digital

VÅR PROSESS

For å sikre en konsistent merkevare som er basert på troverdighet, originalitet og oppleves som autentisk, jobber vi i første omgang med merkevarens karaktertrekk, hvor vi sammen med deg trekker ut essensen av hvordan du oppfatter deg selv som bedrift, hvordan du ønsker å bli oppfattet og hvordan du kan innta en unik posisjon. Dette arbeidet kan utvides med kundeintervjuer og en full kommunikasjonsplattform.
Når vi har merkevarens hjørnestein under kontroll, har vi et godt grunnlag å jobbe videre med den visuelle identiteten. Vår leveranse inkluderer ofte en merkevareguide og et design, som er klart til å implementeres på din nettside.
Merkeveiledningen består blant annet av korte beskrivelser og en praktisk veiledning. inneholdende: Logo, husmerke, 5. element, typografi, farger, bildestil, papirlinje og en rekke praktiske eksempler.

Å investere i kreativ idéutvikling og strategisk sparring gir bedre resultater

Optimer kundeopplevelsen (CXM – Customer eXperience Management)

Skap synergi mellom kampanjene dine på tvers av mange forskjellige markedsføringsplattformer

Få mer innsikt i din data på tvers av plattformene dine og oppnå bedre resultater

Effektiv markedsføring og bruk av data gir bedre performance