den blå planet case

Flere gjester i bassenget

Danmarks Nasjonale Akvarie skaffer flere besøkende med en Google Ads strategi som virker både over og under overflaten

+ 0 %
i omsetning
+ 0 %
flere besøkende

FORRETNINGSMODELL

ROAS
Branding

SERVICE

Google Ads
Bing Ads

TEKNOLOGI

Google MarTech Stack

LAND

Europa

FORRETNINGSMODELL

ROAS
Branding

LAND

Europa

SERVICE

Google Ads
Bing Ads

TEKNOLOGI

Google MarTech Stack

OM VIRKSOMHETEN

Den Blå Planet er Danmarks nasjonale akvarium og er faktisk Nord-Europas største akvarium med over 7 millioner liter vann og 10.000 kvadratmeter byggningsareal. I 2013 skiftet de navn fra Danmarks Akvarium til Den Blå Planet og flyttet fra Charlottenlund til København med utsikt ut til Øresund.

Den Blå Planet har en visjon om å skape opplevelser i verdensklasse for dens knap halve million årlige besøkende som kommer fra både Danmark, Sverige og resten av Europa for å utforske vannets forunderlige liv, og de mer enn hundrevis av arter og tusenvis av dyr som lever i akvariet.

MÅLSETNING

Få flere besøkende

Optimere bruken av eksisterende budsjett på Google Ads

Rydde opp i strukturen og skape gjennomsiktighet

Øke salget av B2B services

Implementere B2B strategi på Google Ads

Grunnlagt

1939

Ansatte

+80

Industri

Opplevelser

Besøkende

454.000 årlig

UTFORDRING

Som tilfellet er for mange turistattraksjoner, har Den Blå Planet blitt utfordret av det faktum at 80% av salget deres foregikk fysisk direkte i skranken, og svært få konverteringer kom gjennom nettbutikken på hjemmesiden. Derfor hadde de problemer med å spore effekten av markedsføringen og knytte folks handlinger fysisk til handlingene sine digitalt.

De markedsføringsansvarlige hos Den Blå Planet hadde ikke før samarbeidet med Iternum Digital selv noen viten om Google Ads, og hvordan man best mulig optimerer sine annonser på denne plattformen.

De ble utfordret av å jobbe med et byrå der det ikke var korrespondanse. I stedet ønsket de mer dokumenterte resultater på plattformen og et byrå som kunne hjelpe dem med å få flere besøkende gjennom Google Ads innenfor budsjettet som allerede var til rådighet.

Det klare målet for vårt samarbeid med Den Blå Planet har derfor vært å få flere besøkende til Google Ads, samtidig som vi skaper gjennomsiktighet i dataene deres.

Samarbeidet startet da Iternum Digital leverte en nøye forberedt kreativ og kvantitativ analyse av Den Blå Planets data. Denne viste tydelig hva som måtte gjøres og hvorfor, for å utnytte det årlige budsjettet på Google Ads bedre, og dermed øke antall besøkende og billettsalg gjennom Google Ads.

Iternum Digital kontaktet oss for å få lov til å analysere dataene våre på Google Ads, og selv om vi først var litt skeptiske, ble vi enige om å få presentert en analyse. Hvis ikke annet, ville vi lære noe nytt. Og det må sies at vi gjorde det. Iternum Digital sitt oppdrag er å skape gjennomsiktighet i data og det ble gjort.”, forteller Tue Fredholm.

Analysen gjorde det enkelt for oss å ta beslutningen om å velge Iternum Digital som vår digitale markedsføringspartner i Goolge Ads. Det som overbeviste meg om at Iternum Digital var den riktige samarbeidspartner til å håndtere våres Google Ads, var deres seriøse oppbygning av annonsene. Deres tilgang er basert på data og det var avgørende for meg. Og vi ble ikke skuffet.«, fortsetter han.

“Etter at Den Blå Planet flyttet til København i 2013, har vi opplevd en nedgang i antall besøkende hvert år. 2019 var det første året siden 2013 at vi opplevde et oppsving og faktisk tjente penger.”
– Tue Fredholm.

LØSNING

Når vi hadde tilgang til Den Blå Planets data på Google Ads kunne vi tydelig se at det var mye vi kunne optimere på, og ikke minst rydde opp i, for å gi Den Blå Planet den ønskede gjennomsiktighet i deres data.

Det første som måtte gjøres var å implementere en granulær struktur på Google Ads annonsene.

Med en granulær struktur bruker vi ett søkeord pr. annonsegruppe pr. matchtype. Det kan være en omfattende struktur å sette opp, men det lar oss justere budene på søkeordnivå. På denne måten får vi kontroll over ytelsen på en bedre måte og sikrer kunden best mulig avkastning på annonseringskostnader (ROAS).

Når vi implementerer den nye strukturen og budmodellen, har vi samtidig utviklet en strategi på Google Ads for Den Blå Planet som støtter forretningsmodellen deres, og som kan rettes mot det forretningsmålet de har.

Strukturen gjør det også mulig å målrette noen av annonsene mot B2B-kunder og dermed øke salget av B2B-tjenestene.

Endelig har den nye tilnærmingen, sammen med våre månedlige performance møter, skapt gjennomsiktigheten i data som Den Blå Planet har manglet.

“Etter at Den Blå Planet flyttet til København i 2013, har vi opplevd en nedgang i antall besøkende hvert år. 2019 var det første året siden 2013 at vi opplevde et oppsving og faktisk tjente penger.”
– Tue Fredholm.

RESULTATER

Etter 3 måneder hadde Iternum Digital økt omsetningen fra Google Ads med + 23% uten å bruke mer penger enn året før. En slik økning hadde Den Blå Planet ikke sett før fra sine Google Ads dataer.

Etter at Den Blå Planet flyttet til København i 2013, har vi opplevd en nedgang i antall besøkende hvert år. 2019 var det første året siden 2013 at vi opplevde et oppsving og faktisk tjente penger.”, Forteller Tue Holm.

Fra 2018 til 2019 så Den Blå Planet en økning i antall besøkende fra 525.000 besøkende til 545.000. Og selv om denne suksessen ikke bare kan tilskrives innsatsen på Google Ads, har den nye strategien på Google Ads vært en vinner.

Vi selger flere billetter i Danmark, men også til utlandet. I tillegg har vi en rekke B2B-tjenester, og disse har vi også sett en økning i salget av etter Iternum Digital bygget opp kampanjer direkte rettet mot dette i Google Ads.», fortsetter Tue Holm.

Med optimeringen av Den Blå Planets Google Ads struktur har Google Ads vist seg å være den kanal som gir best resultater. På Google Ads betaler de så lite som en tidel av deres konvertering i forhold til deres benchmark.

Vi har vært veldig fornøyde med samarbeidet. Hos Iternum Digital er det alltid tilgang og respons når det trengs. Videre så fungerer de månedlige performance møtene våre veldig bra.», avslutter Tue Fredholm.

+ 0 %
i omsetning
+ 0 %
flere besøkende
Case storIEs

Les en annen case