iternum digital

PERSONDATA-BEHANDLING

Iternum ApS er ansvarlig for alle personopplysninger som du gir oss. For Iternum ApS er det viktig at du som kunde skal føle deg trygg når du besøker vår hjemmeside. Beskyttelse av ditt privatliv er et viktig spørsmål som vi tar særlig hensyn til i alle våre forretningsprosesser.

1. Generelt og dataansvarlig
1.1 For at du skal kunne bruke våre tjenester, har vi behov for å samle inn og behandle dine personopplysninger.

Denne politikk om behandling av persondata (“Persondatabehandling”) beskriver hvordan Iternum ApS (“Iternum Digital”, “oss”, “vår”, “vi”) samler inn og behandler opplysninger om deg.

1.2 Persondatapolitikken gjelder for persondata som du gir til oss eller som vi samler inn via www.iternumdigital.com (“hjemmesiden”).

1.3 Dataansvarlig for hjemmesiden er Iternum Digital. Kontaktopplysningene er oppført under pkt. 7 nedenfor.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag
2.1 Når du besøker hjemmesiden samler vi inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden. Det kan være når du eksempelvis melder deg til våres nyhetsbrev, deltar i konkurranser, benytter vår kontaktformular mv.

Vi samler også inn cookies. Du kan lese mer om cookies nedenfor. Dette gjør vi for å kunne optimere din opplevelse på hjemmesiden.

Vi lagrer kun persondata vi har bruk for. Eksempelvis for å kunne tilby deg våre tjenester, sende fakturaer og inspirere deg via våre nyhetsbrev.

2.2 Nyhetsbrev.

2.2.1 Tilmelder du deg våre nyhetsbrev aksepterer du nåværende vilkår for vår behandling av dine personopplysninger. Du aksepterer også å motta nyhetsbrev fra oss.

Du kan til enhver tid framelde deg nyhetsbrevet ved å klikke på ”unsubscribe” linken som medfølger hvert nyhetsbrev.

Tilmelder du deg våre nyhetsbrev innsamler vi med ditt samtykke opplysninger om ditt navn og din e-mail adresse.

Formålet er å kunne levere personlige tilbud, målrettet markedsføring, informasjon og servicemails til deg. Vi kan profilere deg på bakgrunn av dine opplysninger og eventuelt cookies for å kunne sende målrettet markedsføring på tjenester mv., som kan være interessant for deg.

Opplysninger om din bruk av nyhetsbrev – herunder om nyhetsbrevene åpnes, i hvor lang tid de er åpne, når e-mailen/nyhetsbrevet slettes og om det klikkes på links, samles inn av vårt it-system. Disse opplysningene bruker vi til å forbedre vår service, så vi i enda høyere grad kan målrette og tilpasse innholdet etter mottagernes interesser.

Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke.

2.3 Kontakt via web og e-mail, inkl. kontaktformular på hjemmeside.

2.3.1 Når du kontakter oss via vår kontaktformular eller e-mail aksepterer du nåværende vilkår for vår behandling av dine personopplysninger. Du aksepterer også å bli kontaktet av oss.

Hvis du kontakter oss eksempelvis om en tjeneste eller forespørsel, behandler vi dine identifikasjonsopplysninger som navn, e-mail, virksomhet, hjemmeside og eventuell persondata om deg som du avgir ved henvendelsen.

Vi bruker først og fremst disse opplysninger for å være i stand til å kontakte deg om presis det du har bedt oss om. Men vi bruker også opplysningene til på forhånd å danne oss et inntrykk av hvem vi ringer til, så vi kan gi deg den best mulig service når vi kontakter deg.

Behandlingsgrunnlaget for innsamling/lagring/behandling av personopplysninger er personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 underpunkt b og f:

Underpunkt (b) «Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.«

Underpunkt (f) «Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.«

Hvis du har gitt helseinformasjon i forbindelse med å kontakte oss via nettstedet, er behandlingen av denne informasjonen basert på ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket.

2.4 Kundeopplysninger.

2.4.1 I forbindelse med samarbeid behandler vi opplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder. Dette dreier seg typisk om navn, virksomhetsadresse, telefonnummer og e-mail.

Formålet med behandlingen er å behandle tjenesteavtaler for våre kunder.

Det juridiske grunnlaget er Iternum Digital og kundens legitime interesse i salg / kjøp av tjenester og å overholde juridiske krav.

Det juridiske grunnlaget kan også være vår legitime interesse i å forsvare oss mot et juridisk krav eller å gjøre et juridisk krav.

3. Barnas personvern
3.1 Vi er klar over det spesielle behovet for beskyttelse av personopplysninger rundt barn.

3.2 Vi samler ikke kunnskapsrik informasjon om barn under 13 år med mindre foresattes eller verges samtykke foreligger. Hvis du mener at vi har samlet inn personlige data om barn under 13 år, kan du kontakte oss for sletting.

4. Bruk av cookies (informasjonskapsler)
4.1 Vi henviser til vår policy for cookies for detaljert informasjon om bruk og sletting av cookies.

5. Hvem deler vi dine persondata med
5.1 Databehandlere.
5.1.1 Vi overlater personopplysninger til databehandlere som bare behandler personopplysninger på våre vegne, og som ikke kan bruke dem til egne formål.

Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, inkludert å sikre at de er underlagt konfidensialitet.

5.1.2 Databehandlere kan være lokalisert i EU / EØS eller i andre land hvis vi har tilstrekkelige garantier for at dine personlige data er underlagt den nødvendige behandlingssikkerheten.

Vi bruker databehandlere til eksempelvis administrasjon av kundeforhold, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, inkludert retargeting. Noen av disse databehandlerne er lokalisert i USA (Google, Facebook, LinkedIn, MailChimp, WordPress, Zoho CRM og Leadfeeder). De nødvendige garantiene for overføring av informasjon til USA er sikret gjennom sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield.

6. Dine rettigheter som registrert
6.1 Du har rett til å få adgang til dine persondata.

6.1.1 Du har når som helst rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvor de kommer fra og hva vi bruker dem til m.m. Du kan be om en kopi av disse personopplysningene. Tilgang kan være begrenset for andre personers rettigheter som et resultat av forretningshemmeligheter og/eller immaterielle rettigheter.

6.1.2 I visse tilfeller kan du også ha rett til å få dine data levert i en elektronisk kopi eller overført til en annen behandlingsansvarlig når behandlingen skjer etter samtykke eller kontrakt (såkalt dataportabilitet).

6.2 Du har rett til å få unøyaktige persondata rettet eller slettet.

6.2.1 Hvis du mener at den persondata vi behandler om deg er unøyaktig, har du rett til å få dem rettet.

6.2.2 I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som vi samlet dem for, kan du be om at de blir slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser.

6.2.3 Når du kontakter oss med en forespørsel om å få korrigert eller slettet dine personopplysninger, sjekker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall implementerer endringer eller sletting så snart som mulig.

6.3 Du har rett til å avgi innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger.

6.3.1 Du kan også avgi innsigelse mot vår behandling av dine personlige data for markedsføringsformål. Hvis din innsigelse er berettiget, vil vi sørge for å stoppe behandlingen av dine personopplysninger.

6.4 Rett til å tilbakekalle ditt samtykke.

6.4.1 Du har når som helst rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du gjøre det ved å kontakte oss via e-post på info@iternumdigital.com

6.5 Hvordan utøver du dine rettigheter?

6.5.1 Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss.

6.6 Klage.

6.6.1 Hvis du vil klage på behandlingen av dine personopplysninger, har du også muligheten til å kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K om vår behandling av dine personopplysninger. Klager kan blant annet sendes via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss.

Iternum Aps
Nordre Fasanvej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
Tlf. nr.: +45 32 12 11 00
E-mail: info@iternumdigital.com

8. Sletting av persondata
8.1 Informasjon samlet inn ved bruk av cookies (informasjonskapsler) etc. slettes i samsvar med oversikten i punkt 4.

8.2 Hvis du trekker ditt samtykke til nyhetsbrev tilbake, registrerer vi dette og sender ingen ytterligere kommunikasjon. Vi lagrer informasjon om din frameldning, så vi i samsvar med lovegivning skal kunne dokumentere dette.

8.3 Informasjon samlet inn i forbindelse med henvendelser via vårt kontaktskjema og/eller via e-post til info@iternumdigital.com, lagres så lenge det er nødvendig. Dataene dine blir deretter slettet eller anonymisert. Hvor lenge vi lagrer dataene dine, avhenger av formålet med lagringen. All helseinformasjon du har gitt via kontaktskjemaet, vil bli slettet på et tidligere tidspunkt hvis du tilbakekaller ditt samtykke.

9. Sikkerhet
9.1 Vi har selvfølgelig tatt tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at personopplysningene dine ved et uhell eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, mistet, degradert eller kommer i kjennskap med uvedkommende, misbrukt eller på annen måte blir behandlet i strid med loven.

9.2 Det er kun ansatte som har et reelt behov for tilgang til dine personopplysninger for å kunne utføre sitt arbeid, som har tilgang til disse.

10. Endringer i persondatapolitikken
10.1 Vi forbeholder oss retten til å endre persondatapolitikken når som helst, og gir i så fall beskjed på nettstedet med en passende varsel når dette er relevant.

10.2 Den til enhver tid gjeldende politikk er tilgjengelig på hjemmesiden.

 

[Versjon 1 av 1. oktober 2020]