STRATEGI

Iternum Digital bidrar til å skape gjennomsiktighet i alle dataene som våre kunder samler inn via deres digitale markedsføringskanaler. Med over 12 års erfaring forstår vi samtlige forretningsmodeller. Det gjør at vi oppnår resultater for kundene våre basert på strategi samt taktiske og operasjonelle beslutninger. Vi kontrollerer teknologien, ikke omvendt. For å optimere kundens data og utvikle deres kreative innhold, har vi utviklet en skreddersydd prosess og strategi basert på vår kunnskap om det enkelte selskapets data, dets mål og fremtidige ønsker.

Bjørn_ny

Let Us Take Care of You

"Som din digitale markedsføringsparter hjelper vi deg med å skape et optimalt grunnlag med en tilhørende strategi for ditt brand, produkt eller service. Med vår prosess, teknologi og kompetenser kommer din digitale utvikling og performance til å nå et nytt nivå."

- Bjørn Herbst, CEO

iternum digital

DIGITAL MARKEDSFØRINGS-
STRATEGI

Det finnes en rekke optimeringsstrategier og hvilken du bør velge avhenger av den enkelte virkomhets brand og produkt i kombinasjon med de online kanaler (markedsføringsplattformer) som de ønsker å benytte. Vi hjelper deg med å identifisere den riktige optimeringsstrategien basert på mange års erfaring. Vi tilpasser strategien spesifikt for ditt brand, produkt eller service for å oppnå best mulig performance, hvor kreativitet er en sentral faktor. Dette hjelper vi deg med å forbedre for å oppnå enda bedre resultater.

iternum digital

KJØPSREISEN

Som moderne markedsføringsspesialister må du alltid ta hensyn til kundens kjøpsreise når du oppretter forskjellige annonser og utarbeider strategien. Dette må gjøres på flere forskjellige nivåer når du starter en kampanje eller optimerer dine digitale markedsføringsplattformer. Du må være aktiv og tilgjengelig på de riktige plattformene og til riktig tid for å bedre sjansen til å vinne et salg, øke bevisstheten eller videreføre budskapet ditt til riktig publikum. Iternum Digital hjelper deg med å definere og forstå reisen som kundene dine tar.

iternum digital

ATTRIBUSJONS-
MODELL

Attribusjonsmodellen er en prosess og forståelse for å tilføre verdi til forskjellige touch points (f.eks. søkeord eller annonser) – i noen tilfeller på tvers av markedsføringsplattformer. Dette bør også være en del av tankegangen din mellom de forskjellige markdsføringskanalene. For å oppnå de beste resultatene med attribusjonsmodellen er det viktig å forstå kundens forbruksmønstre samt hvilke plattformer/kanaler som er mest effektive å investere i. I følge en Google undersøkelse sier bare 17% av alle annonsører at de har et innblikk i deres overordnede performance på tvers av alle deres digitale kanaler. Dine kunder bruker og befinner seg på tvers av mange plattformer/kanaler og dette må tas høyde for.

iternum digital

FORRETNINGS-
MODELL

Hos Iternum Digital er vi spesialister på å utvikle strategier som bygger på forskjellige forretningsmodeller og tilhørende mål. Vi kan øke bevisstheten rundt brand ved å f.eks. produsere kreativt innhold som kan gå viralt. Hvis du ønsker å oppnå bedre ROAS (Return On Ad Spend) danner vi et grunnlag som gjør optimeringen av data optimal i forhold til dine ROAS-mål. Hvis du vil ha bedre fortjeneste/ROI (Return On Investement) optimerer vi data direkte basert på ditt dekningsbidrag (DB) ved å implementere en prosess som setter DB «inn» i stedet for omsetning. Når det gjelder konverteringer/CPA (Cost Per Accquisition) vil den riktige prosessen og grunnlaget også bli implementert. Vi er ansvarlige for resultatene basert på dine mål.

iternum digital

VÅR PROSESS

Hvordan du når målene for ditt brand, produkt eller service er knyttet til en rekke forskjellige variabler på både mikro og makro nivå. Først må den kreative delen være på plass. Optimeringsmodellen skal være i tråd med målene du har for din virksomhet og gitt kampanje. Iternum Digital vet hvordan de forskjellige markedsføringsplattformene bør optimeres ut ifra hvilken som helst virksomhetsmodell. I de fleste tilfeller forbedrer vi kundens virksomhetsmodell basert på vår dype innsikt i ulike bransjer. Denne kunnskapen blir raffinert ut ifra vårt arbeid med en kombinasjon av små og store virksomheter, nasjonalt og internasjonalt.

Å investere i kreativ idéutvikling og strategisk sparring gir bedre resultater

Optimer kundeopplevelsen (CXM – Customer eXperience Management)

Skap synergi mellom kampanjene dine på tvers av mange forskjellige markedsføringsplattformer

Få mer innsikt i din data på tvers av plattformene dine og oppnå bedre resultater

Effektiv markedsføring og bruk av data gir bedre performance