ADVISORY BOARD

Sammansättningen av Iternum Digitals Advisory Board är inte ett sammanträffande. Samtliga är noga utvalda med hänsyn till att deras kompetenser stöttar de strategiska, taktiska och operationella utmaningar som Iternum Digital står inför i sin tillväxt och resa.

ITERNUM DIGITAL

För partnerkretsen i Iternum Digital är det av högsta prioritet att kunna vidareutveckla verksamheten på bästa möjliga vis. Med detta i åtanke har vi valt att få ett Advisory Board som kan rådgiva och hjälpa oss med att göra Iternum Digital till en ledande digital marknadsföringsbyrå. Vi är på god väg, men vi måste också inse att våra kompetenser inte är heltäckande och har därav behov av professionell hjälp och rådgivning från personer som vet vad som krävs fär att bli ledande inom digital marknadsföring.

Möt boardet

Advisory Board

THOMAS TAGUSCHI

Advokat

THOMAS TAGUSCHI

Advokat
LÄS MER

JACKIE FRANDSEN

E-commerce manager

JACKIE FRANDSEN

E-commerce manager
LÄS MER

CLAUS VESTHAMMER

COO

CLAUS VESTHAMMER

COO
LÄS MER

SØREN LOTTRUP

Investerare

SØREN LOTTRUP

Investerare
LÄS MER
Thomas Taguchi_1

THOMAS TAGUSCHI

Advokat

Thomas er advokat og har sin advokat praksis, TT ADvokate. Tidligere har han arbejdet for nogle af Danmarks største advokatvirksomheder bl.a. Plesner.

Jackie Frandsen

JACKIE FRANDSEN

E-COMMERCE MANAGER

Jackie arbejder som E-commerce Manager i en af Danmarks største e-commerce virksomheder, der opererer i over ni lande, SOFACOMPANY. Tidligere har han arbejdet i 10 år hos iProspect, hvor han blandt andet har været Head of SEM og hjalp til med at bygge iProspect op fra bunden af.

Claus

CLAUS VESTHAMMER

COO

Claus Vesthammer er COO og medejer af et af Danmarks største IT-sikkerhedsfirmaer, Improsec. Improsec er på en imponerende vækstrejse, og Claus ved, hvad det vil sige at skalere en virksomhed.

Søren Lottrup

SØREN LOTTRUP

Investor

Søren Lottrup har dyb erfaring med at hjælpe vækstvirksomheder og sidder i bestyrelsen i en række forskellige selskaber. Søren har tidligere været partner i Accelerace, og driver i dag investeringsselskabet Lottrup & Co, hvor han investerer i tech og e-Commerce virksomheder.
Thomas Taguchi_1

THOMAS TAGUSCHI

Advokat

Thomas är advokat och har sin advokatpraxis, TT ADvokate. Han har tidigare arbetat för några av Danmarks största advokatbyråer, inklusive Plesner.

Jackie Frandsen

JACKIE FRANDSEN

E-COMMERCE MANAGER

Jackie arbetar som e-handelschef i ett av Danmarks största e-handelsföretag med verksamhet i över nio länder, SOFACOMPANY. Han har tidigare arbetat i tio år på iProspect, där han bland annat har varit chef för SEM och hjälpt till att bygga iProspect från grunden.

Claus

CLAUS VESTHAMMER

COO

Claus Vesthammer är COO och delägare i en av Danmarks största IT-säkerhetsfirmor, Improsec. Improsec är på en imponerande tillväxtresa och Claus vet precis vad som krävs för att skalera en verksamhet.

Søren Lottrup

SØREN LOTTRUP

Investerare

Søren Lottrup har djup erfarenhet med att hjälpa verksamheter och sitter i bestyrelsen i flertalet sällskap. Søren har tidigare varit partner i Accelerace och driver idag investeringssällskapet Lottrup & Co, där han investerar i tech och e-commerce verksamheter.