CRO/UX

Användarupplevelsen på din hemsida har en stor betydelse för ditt totala digitala resultat. Det påverkar både din ranking på SEO, såväl som ‘quality score’ i Google Ads.
Om din webbplats är för komplicerad eller inte ger tillräckligt med förtroende kommer du utan tvekan att mista konverteringar och vinst. Iternum Digital kan hjälpa dig att förbättra webbplatsens användarupplevelse.

Lana

Let Us Take Care of You

"UX, UI och CRO går hand i hand för att skapa en mer användarvänlig webbplats, där besökare blir till kunder. Detta får inte bortprioriteras."

- LANA HAMAWANDER, Head of Analytics & CRO/UX

iternum digital

CONVERSION RATE OPTIMIZATION (CRO)

CRO handlar om att förbättra din konverteringsgrad – alltså procentdelen av besökare som genomför ett köp på din webbplats, i flera omgångar. Iternum Digitals konverteringsoptimering levererar snabba resultat till din verksamhet. Genom att använda CRO kan vi förbättra din performance i dina digitala kanaler. Vårt program följer en dokumenterad process som innehåller olika stadier av planering, design, implementering, A/B test och rapportering. De insikter som vi kan ge dig genom vårt optimeringsprogram, kommer hjälpa dig att öka dina konvereringar, intäkter och profit.

iternum digital

USER EXPERIENCE (UX)

User experience (UX) är inte enbart en del eller en typ av design. För att förenkla det kan du se på UX som datan, research, flowet och funktionaliteten, som skapar grundläggande förutsättningar för en god upplevelse för användaren. Den omfattar samtliga touchpoints mellan ditt brand, produkter eller service och användaren – därav hela UXD (User Experience Design) som omfattar både online och offline kanaler. UX hjälper folk att uppnå deras intentioner på tvärs av plattformarna och är en stor del av den övergripande användarvänligheten för verksamhetens kunder.

iternum digital

USER INTERFACE (UI)

Användargränssnittet (User Interface) är det visuella resultatet av de insikter du kan få genom UX. UX ger dig data och funktionalitet, men hjälper dig inte om ditt interface inte ger en god upplevelse, när man som användare besöker din webbplats. Ditt User Interface är där magin i förhållande till design äger rum och ska se till att din kund vet precis hur man ska navigera. På sikt blir det alltså enklare för dina kunder att nå sina mål, när de besöker din webbplats – det kan vara att köpa en produkt, registrera sig till ett nyhetsbrev eller ringa för en kostnadsfri konsultation. UI är där design samarbetar med följande: Gestalt Laws (Law of Similarity, Law of Pragnanz, Law of Proximity, Law of Continuity and Law of Closure), färgpsykologi, typografi, layout och mycket mer för att göra navigationen på hemsidan enklare.

iternum digital

DEN RÄTTA KOMBINATIONEN

God användarupplevelse uppnås i högsta grad, när UX och UI går hand i hand. Du har kanske alla funktioner som du har behov av på webbplatsen, men om den inte ser inbjudande ut eller möter användarens behov, kommer användarvänligheten vara dålig och kunden kommer söka vidare på en annan webbplats. En god användarupplevelse kommer göra att du behåller besökaren och ökar interaktionerna, vilket sänder positiva signaler till Google och därmed förbättrar performance i förhållande till SEO. Trafik och interaktioner är dock inte tillräckligt för att garantera konverteringar, det är här CRO kommer in i bilden.