CRM

Ju mer du vet om dina kunder, till exempel vad de köpt, när de köpt och från vilken kanal, desto bättre kan du skräddarsy ditt material när du skapar nya kampanjer, korsförsäljning eller merförsäljning. CRM (Customer Relationship Management) hjälper dig att finputsa dessa och Iternum Digital får dem till att ske.

Bjørn_ny

Let Us Take Care of You

"Upprätthållandet av en god relation med kunden kommer alltid ge bättre resultat. CRM hjälper till att förbättra ditt sälj på en 1t1-nivå."

- BJØRN HERBST, CEO

iternum digital

ALL DATA PÅ ETT STÄLLE

CRM hjälper dig få en överblick av varje enskild kund, vad den köpt, vilken marknadsföringskanal den kommit ifrån, hur många gånger den öppnat nyhetsbrev etc. Denna kunskap kan utnyttjas genom t.ex. automatisering och på samma gång skapa mervärde för din verksamhet men också för dina kunder. CRM hjälper dig spara data och återanvända den på sätt som kan vara mycket detaljerade. Ju mer detaljerad data, desto bättre resultat.

iternum digital

ÖKA VÄRDET

De mest framgångsrika företagen använder CRM-system för att implementera en strategi skräddarsydd efter specifika datapunkter som hänvisar till köparens historik och beteende. Målet är att sälja mer, genom att skapa korsförsäljning, merförsäljning etc. baserat på individens köpmönster. Att implementera ett CRM-system kan ta lång tid och i vissa fall kräva en hel del förändringsarbete, men värdet det skapar är generellt större än kostnaderna. Så fort CRM-systemet är på plats kan du rikta dina kampanjer till lägre kostnader jämfört med att använda sig av marknadsföringsplattformar såsom Google Ads eller Facebook.

iternum digital

PERFEKT MÅLGRUPPS-
INRIKTNING

Med CRM på plats kan du rikta kampanjer, nyhetsbrev och resurser på det mest optimala sättet när du försöker skapa korsförsäljning och merförsäljning. Detta utan att behöva betala höga avgifter till en marknadsföringsplattform som Google eller Facebook. I många fall kan du till och med veta vad kunderna behöver redan innan de själva vet det och rikta annonser baserat på det. Med automatisering kan du skapa rekommendationer för produkter som kompletterar tidigare köpta produkter. Iternum Digital kan hjälpa din verksamhet uppnå dessa mål, få rätt automatiseringsprocess på plats, implementera CRM-systemet och hjälpa dig sälja mer till lägre kostnad.