Fem frågor att fundera över innan ditt företag börjar med Instagram

Författare: Simone Pedersen

DELA DET HÄR INLÄGGET

Innan ditt företag sätter i gång med Instagram finns det fem centrala frågor som ni bör ställa er för att ni ska kunna lägga upp en tydlig strategi för hur er närvaro och profil på det sociala mediet ska vara. I detta inlägg går vi in på syften och målsättningar, målgrupper, kreativt uttryck och visuell identitet.

iternum digital

INSTAGRAM

Att Instagram har blivit en stor del av många användares vardag råder det inte några tvivel om. Detta har även skapat en riktigt stor möjlighet för de företag som gärna vill befinna sig på det ställe där deras kunder är.

Det räcker dock inte att bara vara på Instagram. Det är vad och hur ni gör på Instagram som spelar en roll om ni vill ge ett ökat värde till era kunder och på så vis även till företaget. Vi kommer här att ta upp fem centrala frågor och funderingar som du och ditt företag bör ställa er innan ni sätter i gång med Instagram. På så vis kommer ni att vara väl förberedda när ni väl börjar använda det populära sociala mediet.

#1 Varför ska ditt företag vara på Instagram?

Precis som med alla andra beslut som du och ditt företag tar är det viktigt att tänka över varför ni gärna vill ut på Instagram. För några företag är detta en enkel uppgift då sociala medier tydligt hänger ihop med deras affärsmodell och verksamhet. För andra företag är det inte riktigt lika tydligt och därför kan det vara lite svårare att se vad just deras motivation är och hur de ställer sig till frågan.

Även om Instagram vid första anblick handlar om just det kreativa, visuella uttrycket som visas, uppnår ni absolut mest succé genom att lägga upp en målinriktad strategi och inte bara lägga upp en massa slumpmässigt content. Därför är det viktigt att ha en tydlig idé om vad som driver just ditt företags Instagram-närvaro. Du ska både fundera över vad din verksamhets övergripande syfte är och samtidigt sätta klara mål för vad du som företag önskar att få ut av en profil på Instagram. På så vis kan du skapa ramarna för vilken strategi du vill använda för att nå ditt syfte och dina målsättningar.

#2 Vem vill du nå ut till på Instagram?

En annan viktig sak att undersöka är om ditt företags kunder överhuvudtaget befinner sig på Instagram. Några företag kan tänka att de måste vara på Instagram bara för att alla andra är det. Men om dina kunder, eller en del av dina kunder, i slutändan inte tillbringar sin tid på Instagram är det inte nödvändigtvis rätt väg att gå.

Med det sagt kommer det som regel alltid att finnas antingen en större eller mindre del av din verksamhets målgrupp eller målgrupper som befinner sig på Instagram inom loppet av en dag. Det är alltså dem du ska fokusera på och sikta in ditt innehåll på! Det är avgörande att du känner din målgrupp och deras behov väl för att fånga deras intresse på en plattform med många intryck hela tiden. Det är en inlärningsprocess och kanske kommer du att uppleva att det som tidigare har fungerat på din målgrupp inte nödvändigtvis kan kopieras rakt av och användas mot samma målgrupp på Instagram eftersom plattformen tillåter ett annat tillvägagångssätt.

I takt med att ditt företag bygger upp en följarskala på Instagram kan ni använda er av Instagram Insights för att tracka och se om era följare och målgrupper matchar era kunder. Därifrån kan ni löpande optimera ert innehåll så att ni når ut till er målgrupp så bra som möjligt.

#3 Vad ska dina följare veta om dig på Instagram?

Så fort ni som företag har beslutat er om vad det är ni vill uppnå med att använda Instagram samt vilken målgrupp ni vill nå ut till kan den kreativa och visuella strategin utvecklas. Det första du bör tänka över är den grundläggande informationen om företaget som användarna ser när de går in på profilen. En gedigen profilbeskrivning, en igenkänningsbar profilbild och en relevant länk är därför något som bidrar till ett bra första intryck när folk besöker er profil. Det är här ni definierar vilka kunder ni vänder er till och hur ni kan hjälpa dem.

Din profil bio på Instagram får vara max 150 tecken lång och därför är det viktigt att på ett kort och koncist vis förklara vad ditt företag sysslar med, vad det står för och vad företagets personlighet är. Det är utan tvivel en svår uppgift eftersom ditt företag troligtvis erbjuder många olika lösningar. Tänk därför i så kallade USPs (”Unique selling points”) eller framhäv nyheter så som ditt företags kommande produktlansering eller event för att på så vis tydligt visa vilka verksamhetens viktigaste funktioner är.

Kom också ihåg att den enda länk som dina följare faktiskt har möjlighet att klicka på är den i din bio. I stället för att enbart länka till företagets hemsida är det en bra idé att byta ut länken ofta och använda den till att öka app downloads, registreringar till events eller till nyhetsbrev.

#4 Hur vill du visa på Instagram vad ditt företag gör?

Allt som ditt företag säger och gör, såväl online som offline, berättar något om hur ditt företag är. På Instagram är det möjligt att berätta ditt företags historia på ett annat sätt än på andra sociala medier. Det kan vara oerhört effektivt om det blir gjort på rätt sätt, men det är också en svår uppgift.

Kreativiteten och det visuella uttrycket är i fokus på Instagram och därför är det avgörande att du hittar en röd tråd som drar nytta av Instagrams kreativitet utan att gå på kompromiss med ditt företags identitet. Med andra ord: Visa vad ditt företag gör på ett kreativt sätt!

Instagram möjliggör kreativitet på flera olika sätt, först och främst genom ditt feed och dina inlägg. En rekommendation här är att köra på en bestämd färgpalett och i många fall kan det vara en bra idé att utgå från de färger som dina kunder redan associerar med ditt företag, men denna palett kan även utökas.

Dessutom bör du ta ställning till vilken typ av content du vill visa. Ska det till exempel mestadels vara produkter, landskap, close-ups eller människor? Det är självklart tillåtet att använda sig av flera typer av content men det är en bra idé att göra vissa till- eller frånval för att hålla ett någorlunda klart budskap.

Det är också effektivt att dra nytta av de många funktioner Instagram erbjuder. Till exempel kan IGTV vara ett bra sätt att förklara mer om dina produkter. Instagram Shopping kan användas till att enkelt visa dina produkter, medan du kan använda Instagram Reels för att skapa en video som visar hur produkterna kan användas i olika situationer. En annan rekommendation är att använda Instagrams Höjdpunkter för att låsa fast tidigare Stories som kan vara intressanta för nya följare.

I detta avseende kan det vara ett bra redskap att utveckla en ”content-kalender”, så att det finns en plan för vad som ska läggas upp i framtiden. Det ger både en trygghet och en struktur som är nödvändig för att inte tappa kontrollen och överblicken.

Oavsett vilken väg ditt företag väljer att gå är det viktigt att du alltid har ditt syfte och din målsättning i bakhuvudet, så att du kommer ihåg att fråga dig själv om just denna idé för framtida content faktiskt kommer att hjälpa din verksamhet att nå sitt mål.

#5 ….och vad nu?

Instagram kan kanske verka ännu krångligare än så och även om du har använt gott om tid på att förbereda dig inför launchen av ditt företags Instagram kan det mycket väl vara så att du sitter på ännu fler frågor. Vi hoppas att vi med detta inlägg har hjälpt ditt företag på vägen med några av de många, många frågor som kan uppstå när man vill börja på Instagram.

Det kan fortfarande vara svårt att hitta resurserna och tiden till att administrera Instagram på egen hand – både i uppstartsfasen och när ni varit i gång med Instagram under en längre tid. Hos Iternum är vi alltid redo att rådgiva och vägleda företag omkring användningen av Instagram och andra sociala medier. Vi erbjuder professionell sparring som kan hjälpa ditt företag att komma i gång ordentligt på Instagram – både när det kommer till organiskt material och annonsering.

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT LÄGGA UPP EN EFFEKTIV INSTAGRAM-STRATEGI? RING GÄRNA, SÅ KAN VI PRATA OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG ATT FÅ UT DET MAXIMALA AV INSTAGRAM.