iternum digital

PERSONDATA-BEHANDLING

Iternum ApS ansvarar för alla personupplysningar som du ger oss. För Iternum ApS är det viktigt att du som kund känner dig trygg när du besöker vår webbplats. Att skydda ditt privatliv är en viktig fråga, som vi tar särskild hänsyn till i alla våra verksamhetsprocesser.

1. Allmänt och dataansvarig
1.1 För att du ska kunna använda våra tjänster måste vi samla in och behandla din personliga information.

Denna policy för behandling av personuppgifter (“Personuppgiftsbehandling”) beskriver hur Iternum ApS (“Iternum Digital”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in via www.iternumdigital.com (””hemsidan””).”

1.3 Dataansvarig för hemsidan är Iternum Digital. Kontaktupplysningarna listas i punkt 7 nedan.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka syften och på vilken rättslig grund
2.1 När du besöker hemsidan, samlar vi in ​​information om dig och din användning av hemsidan. Detta kan vara när du till exempel registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, använder vårt kontaktformulär etc.

Vi samlar även in cookies. Du kan läsa mer om cookies nedan. Vi gör detta för att kunna optimera din upplevelse på hemsidan.

Vi lagrar endast personuppgifter vi behöver. Till exempel för att kunna erbjuda dig våra tjänster, skicka fakturor och inspirera dig via vårt nyhetsbrev.

2.2 Nyhetsbrev.

2.2.1 Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev accepterar du villkoren för vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker även till att få nyhetsbrev från oss.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på länken ””avregistrera””, som finns med varje nyhetsbrev.

Om du registrerar dig våra nyhetsbrev samlar vi in, med ditt samtyckte, information om ditt namn och din e-postadress

Syftet är att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden, riktad marknadsföring, information och e-posttjänster till dig. Vi kan profilera dig för din information, och eventuellt cookies för, att skicka riktad marknadsföring på tjänster etc. som kan vara av intresse för dig.

Information om din användning av nyhetsbrev – inklusive om nyhetsbrev öppnas, hur länge de är öppna, när e-post / nyhetsbrev raderas och om det klickas på länkar samlas in av vårt IT-system. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst, så att vi kan rikta målgruppen ännu mer och anpassa innehållet till mottagarnas intressen.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke.

2.3 Kontakt via webb och e-post, inklusive kontaktformulär på hemsidan.

2.3.1 När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post godkänner du dessa villkor för vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker också att bli kontaktad av oss.

Om du till exempel kontaktar oss om en tjänst eller förfrågan behandlar vi din identitetsinformation som namn, e-post, företag, hemsida och all personlig information om dig, som du ger ut.

Vi använder främst denna information för att kunna kontakta dig, precis som du har bett oss om. Men vi använder även informationen för att i förväg få ett intryck av vem vi ringer, så att vi kan ge dig bästa möjliga service när vi kontaktar dig.

Den rättsliga grunden för vår insamling / lagring / behandling av personuppgifter är artikel 6.1 i personuppgiftsförordningen. 1, bokstäverna b och f:

Punkt b) ”Behandling är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt, som den registrerade är part i, eller för genomförandet av åtgärder, som vidtagits på begäran av den registrerade innan avtalet ingås.

Punkt f) ”Behandling är nödvändig för, att den registeransvarige eller en tredje part ska sträva efter ett legitimt intresse, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter har företräde, särskilt om den registrerade är ett barn .

Om du har tillhandahållit hälsoinformation i samband med att du kontaktar oss via hemsidan baseras behandlingen av denna information på ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

2.4 Kundinformation.

2.4.1 I samband med samarbete behandlar vi information om kontaktpersoner hos våra kunder. Det handlar vanligtvis om namn, företagsadress, telefonnummer och e-post.

Syftet med behandlingen är att behandla serviceavtalet för våra kunder.

Den rättsliga grunden är Iternum Digital och kundens legitima intresse av försäljning / köp av tjänster samt för att följa lagkrav.

Den rättsliga grunden kan också vara vårt legitima intresse av att försvara oss mot ett rättsligt krav eller göra ett rättsligt krav.

3. Barnens persondataskydd
3.1 Vi är medvetna om det speciella behovet av skydd av personuppgifter kring barn.

3.2 Vi samlar inte in information om barn under 13 år, om det inte finns samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Om du tror att vi har samlat in personuppgifter om barn under 13 år, vänligen kontakta oss för radering.

4. Användning av cookies
4.1 Vi hänvisar till vår cookiepolicy för detaljerad information om användning och radering av cookies.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med
5.1 Databehandlare.

5.1.1 Vi lämnar personuppgifter till databehandlare, som endast behandlar personuppgifter för våra vägnar och får inte använda dem till egna syften. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare, och säkerställt att de omfattas av sekretess.

5.1.2 Databehandlare kan finnas i EU / EES eller i andra länder, om vi har tillräckliga garantier för, att dina personuppgifter är föremål för nödvändig säkerhetsbehandling.

Vi använder databehandlare för till exempel hantering av kundrelationer, skicka ut nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting. Några av dessa databehandlare finns i USA (Google, Facebook, LinkedIn, MailChimp, WordPress, Zoho CRM och Leadfeeder) De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom certifiering enligt EU-US Privacy Shield.

6. Dina rättigheter som registrerats
6.1 Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

6.1.1 Du har rätt att när som helst få information, om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till etc. Du kan begära en kopia av dessa personuppgifter. Tillgång kan begränsas för andra personers rättigheter till följd av affärshemligheter och / eller immateriella rättigheter.

6.1.2 I vissa fall kan du också ha rätt att få dina uppgifter överlämnade i en elektronisk kopia eller överföras till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen sker efter samtycke eller avtal (så kallad dataportabilitet).

6.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

6.2.1 Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade.

6.2.2 I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du tror, att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål, som vi samlade in dem kan du begära, att de raderas. Du kan även kontakta oss, om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

6.2.3 När du kontaktar oss med en begäran om, att dina personuppgifter ska korrigeras eller raderas, kontrollerar vi om villkoren är uppfyllda, och i så fall genomför ändringar eller radering så snart som möjligt.

6.3 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

6.3.1 Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om din invändning är berättigad, kommer vi att se till att sluta behandla dina personuppgifter.

6.4 Rätt att återkalla ditt samtycke.

6.4.1 Du har när som helst rätt, att återkalla ett samtycke som du har gett oss, för en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att kontakta oss via e-post på info@iternumdigital.com

6.5 Hur utnyttjar du dina rättigheter?

6.5.1 Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss.

6.6 Klagomål.

6.6.1 Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Danska dataskyddsbyrån, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat skickas via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Kontaktupplysningar
Ifall du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss.

Iternum Aps
Nordre Fasanvej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
Tlf. nr: +45 32121100
E-mail: info@iternumdigital.com

8. Radering av personuppgifter
8.1 Information som samlas in genom användning av cookies etc. raderas i enlighet med översikten i punkt 4.

8.2 Om du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet registrerar vi detta och skickar ingen ytterligare kommunikation. Vi lagrar information om din avregistrering, så att vi kan dokumentera detta i enlighet med lagstiftningen.

8.3 Information som samlas in i samband med förfrågningar via vårt kontaktformulär och / eller via e-post till info@iternumdigital.com, kommer att lagras, så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter kommer sedan, att raderas eller anonymiseras. Hur länge vi lagrar dina uppgifter, beror på syftet med att lagra dem. All hälsoinformation som du har lämnat via kontaktformuläret kommer, att raderas i ett tidigare skede om du återkallar ditt samtycke.

9. Säkerhet
9.1 Vi har naturligtvis vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller görs kända för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

9.2 Det är endast anställda, som har ett verkligt behov för att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete, som har tillgång till dessa.

10. Ändringar i personuppgiftspolicyn
10.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra personuppgiftspolicyn när som helst, och i så fall meddela detta på hemsidan med ett lämpligt meddelande, när detta är relevant.

10.2 Den aktuella policyn finns tillgänglig på hemsidan.

 

[Version 1 av 1 oktober 2020]