REMARKETING

Att rikta dig mot, och nå ut till, tidigare besökare och kunder med rätt budskap leder till bättre resultat. Remarketing skapar synergieffekter tvärs över dina olika digitala marknadsföringskanaler.
Om du inte redan använder remarketing eller saknar en remarketing-strategi kan du mycket väl gå miste om konverteringar, intäkter och vinst som annars skulle kostat dig mycket lite.

Rasmus

Let Us Take Care of You

"Implementering av remarketing hjälper dig att ta till vara på data om dina besökare på ett effektivt och tidsanpassat sätt."

- Rasmus Wilke, Digital Marketing Specialist

iternum digital

SEARCH

Remarketing handlar helt enkelt om att använda den data du redan har. Till exempel, ett klick på en Google Ads-annons från någon som redan besökt din sida, lagt något i varukorgen eller till och med gjort ett köp, blir mer värdefullt. Du kanske inte tänker på remarketing som något som kan användas på Search-delen – men det kan det absolut. Genom att addera remarketing-listor till dina Search-kampanjer kommer du att kunna buda högre för tidigare besökare eller kunder för att på så sätt vinna en bättre position i annonsauktionen.

iternum digital

SHOPPING

Precis som med Search, så kan remarketing även användas på Shopping. Iternum Digital har en välutvecklad process för hur vi arbetar med remarketing på dina Google Ads-kampanjer, allt för att öka din omsättning. Vi säkerställer att vi budar högre för tidigare besökare och kunder som redan har den initiala varumärkeskännedomen och relationen till ert varumärke som annars skulle behöva övervinnas.

iternum digital

DISPLAY

Display Remarketing är troligtvis vad de flesta tänker på när de hör ordet remarketing. Det innebär att du kan visa visuella banners tvärs över Googles Display-nätverk bredvid vanligt innehåll på sidor som dina tidigare besökare, “nästan-kunder” och kunder besöker. Detta kan även sättas upp med ert Google Shopping-feed så att du kan utnyttja fördelarna av Dynamic Display Remarketing, det vill säga att visa den exakta produkten som någon tittat på tidigare på er hemsida.

iternum digital

SOCIALA MEDIER

Remarketing kan även användas på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Det kan antingen sättas upp genom er produktkatalog, och därmed får ni möjligheten att visa exakt den produkt som någon tittat på, eller genom remarketing-listor som kan användas som målgruppsinriktning för vanliga annonser. Självklart kan det även kombineras med andra inriktningsmetoder såsom demografi och psykografi.

Välj målet för din affärsmodell parallellt med dina kampanjer

Investera i kreativ idéutveckling och strategisk rådgivning ger bättre resultat

Optimera din kundupplevelse (CXM – Customer eXperience Management)

Skapa synergi mellan dina kampanjer på alla dina olika marknadsföringsplattformar

Effektiv marknadsföring och användning av data ger bättre resultat