Så här får du en företagsprofil på Instagram

Författare: Julie Stenberg

DELA DET HÄR INLÄGGET

En företagsprofil på Instagram ger dig många insikter och möjligheter som företag. I det här inlägget hittar du en guide om hur du konverterar din vanliga Instagram-profil till ett företagskonto enkelt och snabbt.

iternum digital

INSTAGRAM

Vad är en företagsprofil på Instagram

Det har varit ett tillfälle under ett antal år att förvandla sin Instagram-profil till en företagsprofil. En företagsprofil erbjuder andra alternativ än en vanlig profil på Instagram – inklusive insikter i sin målgrupp och möjligheten för Instagram Shopping. Det är enkelt att konvertera från en vanlig profil till en företagsprofil och här visar vi hur du kan göra det på ett enkelt sätt.

Guide för att skapa en företagsprofil

  • Du måste först vara inloggad på din vanliga Instagram-profil, som du vill göra om till en företagsprofil.
  • För att kunna förvandla din profil måste du vara på din egen profil och inte i nyhetsfeedet. Klicka på knappen längst upp till höger på användarmenyn (de tre strecken), där du öppnar en meny. Klicka på ’Inställningar’
  • Välj ’Konto’ i den här menyn
  • När du är under ditt konto kan du välja att förvandla din profil. Längst ner klickar du bara på ’Byt till professionellt konto’

Under denna process kan du välja att länka en Facebook-sida till din Instagram-profil, så att du enkelt kan ansluta dina följare och bland annat bjuda in så dom följer er på båda platserna – detta är också nödvändigt, om du vill göra Instagram Shopping. I det sista steget kan du också välja, vilken typ av verksamhet det rör sig om, du kan välja mellan konsultverksamhet, shopping och detaljhandel eller restaurang.

Du har nu en företagsprofil på Instagram.

VILL DU GÄRNA SKAPA TILLVÄXT PÅ INSTAGRAM? RING GÄRNA, SÅ KAN VI TA ETT SNACK OM, HUR VI KAN OPTIMERA DIN INSTAGRAM STRATEGI.