Så påverkar uppdateringen iOS 15 din e-postsmarknadsföring

Författare: Katharina Rendtslev

DELA DET HÄR INLÄGGET

Techgiganten Apple gör sig än en gång redo att skruva upp lite extra när det kommer till att göra sina användares data ännu säkrare. I början av juni gick Apple ut med de kommande ändringarna i systemet iOS till bland annat iPhone och iPad, men med den nya iOS 15 är det speciellt de som sysslar med e-postsmarknadsföring som kommer att känna av konsekvenserna av Apples strävan efter en mer intergritetsbaserad dominans.

iternum digital

E-mail Marketing

Vad är syftet med uppdateringen?

I privatlivets heliga namn önskar Apple att skydda användarnas handlande när de använder Apples Mail-app. Lanseringen av de senaste integritetorienterade ändringarna ska ses som en del av Apples ””legacy of private leadership””. Uppdateringen innebär att användare av Apples mail-app kommer att kunna aktivera och inaktivera skyddet av deras e-aktivitet. Alltså är detta en feature som användarna själva har möjlighet att aktivera. Om användarna väljer att slå på denna funktion så förhindras de olika e-postavsändarna att använda osynliga pixels vilket kommer att innebära följande:

  • Det döljer ens IP-adress
  • Det döljer ens plats
  • Det döljer att du har öppnat mejlet

Vad betyder uppdateringen?

Det betyder att det blir svårare för företag att analysera data och beteende från användarna. I uppdateringen iOS 14 möttes du ett meddelande när du öppnade appar, men med iOS 15 ska användarna själva aktivera sin Mail Privacy Protection. Processen till hur den aktiveras är därför avgörande för hur stort inflytande denna uppdatering kommer att få.

En annan funktion som också kommer att få stor betydelse är den som heter ”Hide My Email”. Den lanseras som en del av Apples nya iCloud+ abbonnemang. Det betyder att användare som har anmält sig till iCloud+ nu har möjligheten att använda en random e-mailadress när de registrerar sig i formulär på din hemsida. På så vis kommer mycket av användarnas uppgifter att bli otillgängliga för dig.

Har det betydelse för dina resultat?

Uppdateringen kommer att ha stor betydelse för de företag som arbetar med nyhetsbrev som en del av sin marknadsföring. Det betyder nämligen att öppningsfrekvensen som mätverktyg inte längre blir lika precist som tidigare, vilket kan göra att dina visuella tal i mailsystemet kommer att se lägre ut än dina reella tal. Dina prenumeranter kommer fortfarande att motta dina e-mails, även om de har aktiverat Mail Privacy Protecton, men det avspeglas inte på samma sätt i öppningsfrekvensen.

Om du har en lite mer avancerad set-up för e-postsmarknadsföring där dina automatication flows triggas av att folk tidigare har öppnat mails, så borde du ta dig en närmare titt på detta set-up och eventuellt byta ut triggers eller lägga till ett par extra.

Det kan vara set-ups så som:

  • Follow up e-post
  • Merförsäljnings e-post
  • Re-engage flows

Vad kan du göra före och efter iOS 15-uppdateringen?

Förberedelsen inför iOS 15-uppdateringen blir väsentlig för att kunna jämföra i förhållande till de nya uppgifterna och lägga fokus på att mäta engagemang, leveransförmåga och vissa beteenden. Vi rekommenderar därför att det bör tittas lite närmre på ett orakssammanhang samt den faktiska försäljningen i backend i förhållande till konvereringar.

En fulländad version av iOS 15 förväntas att komma ut under hösten, troligtvis i september eller oktober. Detta ger folk inom marketing omkring fyra eller fem månader att förbereda sig.

iternum digital

Här är några steg du nu borde ta:

  • Starta en A/B-testning av varianter av rubriker på dina centrala automatiseringar, så att du kan hitta en vinnande version innan uppdateringen.
  • Utöver att mäta öppningsfrekvensen kan du även mäta effektiviteten av olika rubriker genom att titta på vilka som genererar flest klick.
  • Du bör använda A/B testning av innehåll eftersom mätning av klickfrekvenser för spårning av engagemang blir viktigare och därför ska du säkerställa att du ger mottagarna det det e-mail som är mest optimerat.
  • Rensa dina listor över inaktiva kontakter nu eftersom du inte kan använda data med öppen hastighet för att styra din leveransförmåga senare, i alla fall inte före nya lösningar har implementerats.

Er e-postsmarknadsföring är en betydande del av ditt företags digitala strategi vilket innebär att du måste förhålla dig till de ändringar som uppdateringen kommer att medföra. Därför är det viktigt att du börjar kika på andra mätvärden som befinner sig längre ned i kundresan, som kan hjälpa dig att få en inblick i den samma – eller annan data som du kan optimera dina e-mails utifrån.

Är du osäker på hur du ska förhålla dig till uppdatringen iOS 15? I så fall får du gärna ringa oss så kan vi prata om hur du ska sätta upp din e-postmarknadsföring.