SÖKMOTOR
OPTIMERING (SEO)

Sökmotoroptimering har blivit en av de viktigaste digitala marknadsförings-disciplinerna de senaste åren. Allt eftersom annonser har tagit upp mer och mer plats, har det också blivit allt viktigare att få hög ranking på de viktigaste söktermerna.

Lars

Let Us Take Care of You

"Vi jobbar hårt för att förbättra den organiska synligheten och rankingen för de sökord som är mest värdefulla för våra kunder."

- Lars Thrane, Head of SEO

iternum digital

ON PAGE SEO

Så hur rankar man högt i de organiska resultaten? Google har komplicerade och ständigt föränderliga algoritmer men några av de allra viktigaste faktorer finns faktiskt på själva hemsidans sidor. Sidans innehåll, sidtiteln, metabeskrivningen, H1-tags etc. finns alla där för att berätta för Google vad sidan handlar om och dessa behöver optimeras på rätt sätt för de sökord du önskar ranka för. Du måste också säkerställa att du inte har samma innehåll på flera sidor (duplicate content). Användarvänlighet är också en viktig faktor – är sidan engagerande och enkel att använda? När en hemsida är enkel att använda, tenderar folk att stanna längre på sidan vilket leder till en lägre bounce rate. Detta ger i sin tur en positiv inverkan på SEO-resultaten.

iternum digital

OFF PAGE SEO

Det är inte bara interna faktorer som spelar roll utan även externa. Det är här Link building kommer in i bilden, vilket betyder att samla länkar in till din sida från andra. Artiklar, bloggar och populära hemsidor är utmärkta förmedlare av högt SEO-värde. Sociala medier har också betydelse – omnämnanden och trafik från t.ex. Twitter, Instagram och Facebook förbättrar de övergripande resultaten.

iternum digital

TEKNISK SEO

Teknisk SEO är nära sammanlänkat med On Page SEO. Vi analyserar då en lång rad faktorer såsom sidans hastighet och mobilvänlighet. Dessa faktorer har alla en påverkan på hur högt du kommer kunna ranka och behöver därför ses över regelbundet. Framöver implementerar Google även sin Mobile First-algoritm, där din mobilversion kommer vara den som analyseras och rankas. Detta betyder att ännu mer kraft bör läggas på att ha bästa möjliga mobilversion av din hemsida.

iternum digital

SEO-ANALYS

Att synas högt i den organiska (obetalda) delen av Google kräver tekniska kompetenser och hårt arbete. En process som utnyttjar best practice och djupgående kunskap kring SEO är av högsta vikt.
För att visa att vi kan skapa resultat för dig genomför vi en noggrann analys av din nuvarande SEO-situation. Analysen ger också förslag på vad som kan göras för att förbättra resultaten framöver.
Om du är intresserad av en SEO-analys av din hemsida, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.

LOKAL SEO

iternum digital

Med lokal SEO hjälper vi din butik bli ännu mer synlig bland sökresultaten. Om du har en fysisk butik rekommenderar vi alltid att du skapar ett Google My Business-konto. Detta är ett krav för Google Plus Local för att visa din geografiska plats, telefonnummer, öppettider etc. Det är viktigt att du använder samma geografiska data i alla dina digitala kanaler så att informationen är sammanhängande när Google crawlar denna information. På detta sätt har du bättre chans att synas i lokala sökresultat.