STRATEGI

Iternum Digital hjälper till att skapa transparens i all den data, som våra kunder samlar in via sina digitala marknadsföringskanaler. Med över 12 års erfarenhet förstår vi alla affärsmodeller, vilket innebär att vi uppnår performance för våra kunder baserat på strategi såväl som taktiska och operativa beslut. Vi kontrollerar tekniken och inte tvärtom. Vår process, när det gäller att optimera våra kunders data och utveckla deras kreativa innehåll, bygger på en skräddarsydd process och strategi som skapas utifrån vår kunskap till företagets data, dess mål och framtida önskemål.

Bjørn_ny

Let Us Take Care of You

"Som din digitala marknadsföringspartner hjälper vi dig att skapa en optimal grund med en tillhörande strategi för ditt varumärke, produkt eller tjänst. Med vår process, teknik och kompetens kommer din digitala utveckling och performance att nå en ny nivå."

- Bjørn Herbst, CEO

iternum digital

DIGITAL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI

Det finns många olika optimeringsstrategier och vilken som ska användas beror på företagets varumärke och produkt i kombination med de onlinekanaler (marknadsföringsplattformar) som önskas att synas i. Vi hjälper dig att identifiera rätt optimeringsstrategi, baserat på flera års erfarenhet. Vi planerar strategin direkt för ditt varumärke, produkt eller tjänst för att uppnå bästa resultat. Kreativitet är en del av performance, och vi hjälper dig att förbättra detta för att uppnå ännu bättre performance.

iternum digital

KÖPRESAN

Som moderna marknadsföringsspecialister måste du alltid ta hänsyn till kundens köpresa när du skapar olika annonser och förbereder din strategi. Detta måste göras på olika nivåer när du startar en kampanj och optimerar dina digitala marknadsföringsplattformar. Du måste vara aktiv på rätt plattformar, vid rätt tidspunkter för att säkerställa bästa chans att vinna en försäljning, öka medvetenheten eller vidarebefordra ditt meddelande till rätt publik. Iternum Digital hjälper dig att definiera och förstå den resa som dina kunder tar.

iternum digital

ATTRIBUTIONS-
MODELL

Attributionsmodellen är en process och förståelse för att ge värde till olika beröringspunkter (t.ex. sökord eller annonser) – i vissa fall över flera marknadsföringsplattformar. Detta bör också vara en del av övervägandet mellan de olika marknadsföringskanalerna. För att uppnå bästa resultat med attributionsmodeller är det viktigt att förstå kundens konsumtionsmönster samt vilka plattformar / kanaler som är mest effektiva att investera i när man tänker på den givna situationen och den affärsmodell som har implementerats. Enligt en Google-undersökning säger endast 17% av alla annonsörer att de har en inblick i deras totala performance i alla sina digitala kanaler. Dina kunder använder och finns på flertalet plattformar / kanaler, och det måste man ha i åtanke.

iternum digital

AFFÄRSMODELL

På Iternum Digital är vi specialiserade på att utveckla strategier baserade på olika affärsmodeller och tillhörande mål. Vi kan öka varumärkesmedvetenheten genom att t.ex. producera kreativt innehåll som kan bli viralt. Om du vill uppnå bättre ROAS (Return On Ad Spend) bygger vi en grund som optimerar data optimalt i förhållande till dina ROAS-mål. Om du vill ha bättre vinst / ROI (Return On Investment) optimerar vi data direkt baserat på din bidragsmarginal genom att implementera en process som lägger till din bidragsmarginal istället för omsättning. När det gäller konverteringar / CPA (Cost Per Acquisition) kommer rätt process och grund även att implementeras. Vi är ansvariga för resultaten baserat på dina mål.

iternum digital

VÅR PROCESS

Hur du når dina mål för ditt varumärke, produkt eller tjänst är förknippat med många olika variabler på både mikro- och makronivå. Först måste den kreativa delen vara på plats. Optimeringsmodellen bör vara i linje med de mål du har för ditt företag och den givna kampanjen. Iternum Digital vet hur man optimerar de olika marknadsföringsplattformarna från en given affärsmodell. I de flesta fall förbättrar vi våra kunders affärsmodell baserat på vår djupa insikt i olika branscher. Denna kunskap förfinas utifrån vårt arbete med en kombination av små och stora företag, nationellt och internationellt.

Investera i kreativ idéutveckling och strategisk rådgivning ger bättre resultat

Optimera din kundupplevelse (CXM – Customer eXperience Management)

Skapa synergi mellan dina kampanjer på alla dina olika marknadsföringsplattformar

Få mer insikt i din data på dina plattformar och uppnå bättre resultat

Effektiv marknadsföring och användning av data ger bättre resultat